Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit contactpunt administratieve samenwerking dienstenrichtlijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 maart 2010, nr. WJZ/10046563 tot aanwijzing van het contactpunt in de zin van artikel 55 van de Dienstenwet in het kader van de administratieve samenwerking op grond van de dienstenrichtlijn (Aanwijzingsbesluit contactpunt administratieve samenwerking dienstenrichtlijn)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 55, eerste lid, van de Dienstenwet;
Besluit:
1.
De onder de directeur-generaal van Energie, Telecom en Markten van het Ministerie van Economische Zaken ressorterende directie Mededinging en Consumenten is belast met de taken van het contactpunt, bedoeld in artikel 55 van de Dienstenwet.
2.
De directeur-generaal wijst de medewerkers van deze directie aan die de werkzaamheden zullen uitvoeren verbonden aan de taken, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2
De werkzaamheden van het contactpunt kunnen worden ondersteund door medewerkers van een overheidsorganisatie voor zover daartoe een opdracht is verstrekt.
Artikel 3
De contactgevens van het contactpunt kunnen worden geraadpleegd op de websites die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit en worden overeenkomstig artikel 28, tweede lid, van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) aan de andere lidstaten en de Europese Commissie medegedeeld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpunt administratieve samenwerking dienstenrichtlijn.
Den Haag, 26 maart 2010
De
Minister