Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit Centrale autoriteit internationale kinderontvoering BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 november 2010, nr. DDS 5674671, houdende aanwijzing van de Centrale autoriteit internationale kinderontvoering Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Aanwijzingsbesluit Centrale autoriteit internationale kinderontvoering BES)
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 1:377l, eerste lid, Burgerlijk Wetboek BES;
Besluit:
Artikel 1
De Voogdijraad van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt belast met de taak van centrale autoriteit als bedoeld in artikel 2 van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen ( Trb.  1981, 10) en artikel 6 van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen ( Trb.  1987, 139) en met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Centrale autoriteit internationale kinderontvoering BES.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris