Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbeschikking bijzonder opsporingsambtenaar Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzingsbeschikking bijzonder opsporingsambtenaar Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
1.
De ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, bedoeld in artikel 10 van de Schepenwet (Stb. 1932, 86), worden aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.
2.
De ambtenaren van de Luchtvaartinspectie, aangewezen op grond van artikel 71 van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) en bedoeld in artikel 102 van de Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1987, 499), worden aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.
Artikel 2
Deze regeling die in de Staatscourant wordt geplaatst treedt in werking op 1 januari 1992.
's-Gravenhage, 20 december 1991
De voornoemd,
Minister
Namens de ,
Minister
Het
Hoofd van de Directie Politie