Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake tarievenbeleid 1993 voor de personen en instellingen die farmaceutische hulp leveren zoals bedoeld in artikel 7 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Economische Zaken,
Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheerste kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;
Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;
Overwegende dat voor 1993 volgens de bestendige FOZ-systematiek bij het bepalen van het aanvaardbare kostenniveau rekening is gehouden met voorlopige nominale ontwikkelingen (loon- en prijsbijstellingen) en autonome ontwikkelingen;
Overwegende dat het aantal receptregels als rekennorm voor het bepalen van het richtige tarief voor de vergoeding van het inkomens- en kostenbestanddeel aan de apotheekhoudende substantieel afwijkt van de realiteit;
Overwegende dat het huidige aantal receptregels als rekennorm voor het bepalen van het richtige tarief gemiddeld een aanzienlijke overcompensatie biedt ten opzichte van de normatieve inkomens- en kostenbestanddelen en een overschrijding van het aanvaardbaar geachte kostenniveau voor zover het betreft het totaal van de vergoedingen aan de apothekers en apotheekhoudende huisartsen;
Overwegende dat de verwachting niet is gewettigd dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren gezamenlijk tot voorstellen zullen komen ter aanpassing van het aantal receptregels en het aldus voorkomen van een onaanvaardbaar geachte overschrijding van de totale kosten voor zover het betreft het totaal van de vergoedingen aan de apothekers en apotheekhoudende huisartsen;
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991.
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk HV/th/A/92/072), vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-9228952);
Besluiten:
1.
Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven, betrekking hebbend op de personen en instellingen die farmaceutische hulp leveren (apothekers en apotheekhoudende huisartsen).
2.
Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Minister