{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in de Nederlandse Antillen en Aruba
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.,
Op voordracht van Onze minister van Defensie, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. C 86/460, van 26 juni 1987, mede namens Onze minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;
Overwegende, dat het wenselijk is de gouverneurs aanwijzingen te geven ten aanzien van de inzet van de krijgsmacht in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba;
Gelet op artikel 15 van het Reglement voor de gouverneur van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba (Stb. 1985, 674 en Stb. 1985, 671);
Artikel 10 van het Statuut in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De Gouverneur van Aruba, de Gouverneur van Curaçao, onderscheidenlijk de Gouverneur van Sint Maarten kan over de krijgsmacht beschikken ter handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten.
2.
De Gouverneur van Aruba, de Gouverneur van Curaçao, onderscheidenlijk de Gouverneur van Sint Maarten kan aan de regering van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten de krijgsmacht ten behoeve van militaire bijstand ter handhaving van de inwendige veiligheid en de openbare orde ter beschikking stellen.
1.
De gouverneurs oefenen de in artikel 1 omschreven bevoegdheid niet uit dan met instemming van de Raad van ministers van het Koninkrijk.
2.
In door de Raad van ministers van het Koninkrijk aan te wijzen gevallen en met inachtneming van door de Raad te stellen regelen treedt de minister van Defensie in de plaats van de Raad van ministers van het Koninkrijk.
Artikel 3
In afwijking van het gestelde in artikel 2 zijn de gouverneurs in geval van rampen, ongevallen en storingen in het verkeer of de verbindingen, welke geen samenhang vertonen met andere storingen van de inwendige veiligheid of de openbare orde, bevoegd delen van de krijgsmacht ter beschikking te stellen van de regering van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten.
Artikel 4
De koninklijke besluiten van 26 november 1969, nr. 2, en van 26 november 1977, nr. 62, worden ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.
Onze minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 1987
Beatrix
De
minister
De
minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken