Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
7. Privacyscan
Hulpmiddel bij het doen van een melding en een goede naleving van de Wbp is de zogenaamde privacyscan. De privacyscan is het centrale basisdocument voor de beschrijving van verwerkingen. Het invullen van de privacyscan is niet verplicht; de privacyscan behoeft ook geen deel uit te maken van een melding aan het Cbp. Het gebruik maken van de privacyscan is echter wel aan te raden gelet op de verschillende in deze paragraaf genoemde functies die een ingevulde privacyscan kan vervullen.
In de privacyscan staan de gegevens aan de hand waarvan de naleving van de materiële normen van de Wbp kan worden beoordeeld en gewaarborgd. Een ingevulde scan geeft antwoord op vragen als: wat zijn de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, wat zijn de gronden voor gegevensverwerking, over welke personen worden gegevens verwerkt, welke gegevens zijn dat, welke bijzondere gegevens worden verwerkt en welke verstrekkingen vinden plaats.
De privacyscan maakt het verder ook mogelijk inzicht te krijgen in de beveiligingsaspecten die het verwerken van persoongegevens betreffen en de controlemogelijkheden op juistheid en nauwkeurigheid van de verwerkingen. In dat licht is het een handig instrument bij het toezicht op de naleving van de voor het Openbaar Ministerie uit de Wbp voortvloeiende verplichtingen.
Bij het invullen van de privacyscan ten behoeve van de beschrijving van verwerkingen van strafvorderlijke gegevens dient ook acht te worden geslagen op de verplichtingen die de Wjsg aan die verwerkingen stelt en die in paragraaf 3b zijn genoemd.
De door het ministerie van justitie ontwikkelde privacyscan is te vinden op Justitieweb, onder de link Wbp en privacy, als onderdeel van het Handboek WBP-justitie.