Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5a Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
Wbp van Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG">
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. In de uitspraak van 2 juli 2003 (zaaknummer 200202888/1; LJN-nummer AH8979; AB 2004/131, JB 2003/228) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat het CPG de verantwoordelijke is voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De Afdeling heeft daarbij gewezen op het feit dat in artikel 124 van de Wet RO de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde tot de taak van het openbaar ministerie behoort, waaraan het College van procureurs-generaal ingevolge artikel 130, tweede lid, en artikel 139, van de Wet RO als hoogste, landelijke leiding aan het hoofd staat. De Afdeling heeft daarbij tevens van belang geacht dat het College ingevolge artikel 130, vierde lid, van de Wet RO zowel algemene als bijzondere aanwijzingen kan geven. Hetzelfde heeft overigens te gelden voor de verwerking van niet strafrechtelijke persoonsgegevens door het OM.
Het CPG heeft een taak waar het gaat om het melden van landelijke gebruikte bestanden. De hoofden van de parketten en de directeuren van de dienstonderdelen hebben een taak waar het om het melden van de niet landelijk gebruikte bestanden gaat. Op deze verdeling van taken wordt hieronder in paragrafen 8 en 9 nader ingegaan.