Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3a 4 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
Wbp van Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG">
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
De Wbp legt aan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens een aantal verplichtingen op. Hierbij dient te worden bedacht dat het mogelijk is dat er bij een verwerking meerdere verantwoordelijken kunnen zijn. In dat geval zal de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheid tussen de verantwoordelijken duidelijk moeten worden gemaakt en dient de melding te geschieden door of namens elke van de betrokken verantwoordelijken. In paragraaf 5 wordt stilgestaan bij de vraag wie de verantwoordelijke is.
De Wbp beschrijft gedetailleerd aan welke eisen een gegevensverwerking moet voldoen. De belangrijkste bepalingen voor het Openbaar Ministerie zijn de volgende (N.B. de hieronder genoemde verplichtingen gelden ook voor die gegevensverwerkingen waarvoor onder de Wjsg geen meldingsplicht meer geldt, dus onder meer ook voor Compas, voor zover de Wjsg daarvoor geen bijzondere regeling kent):
4. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.