Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
2. Reikwijdte van de aanwijzing
Deze aanwijzing ziet op meldingen aan het CBP van alle mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp waarvoor het OM verantwoordelijkheid draagt. Met het in werking treden van de Wjsg is de reikwijdte van deze aanwijzing voor zover het de meldingen op grond van de Wbp betreft beperkt. De Wjsg bevat namelijk een aparte regeling ten aanzien van de verwerking van strafvorderlijke gegevens door het Openbaar Ministerie in COMPAS, diens opvolger GPS, de hoger beroepsystemen en andere systemen met strafvorderlijke gegevens die het OM beheert (en de onderliggende strafdossiers). Daarmee is een einde gekomen aan de toepasselijkheid van de Wbp op het verwerken van strafvorderlijke gegevens door het Openbaar Ministerie, tenzij de normen uit de Wbp in de Wjsg uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Dit betekent dat de verwerking van strafvorderlijke gegevens in de genoemde systemen en strafdossiers door het Openbaar Ministerie niet langer bij het CBP behoeft te worden gemeld. De meldingsplicht vervalt in ieder geval niet voor de verwerking van persoonsgegevens die niet door de Wjsg wordt gereguleerd, zoals de verwerking van persoonsgegevens op grond van andere (civielrechtelijke) taken van het OM. Ook gegevensverwerkingen door samenwerkingsverbanden met een eigen gegevensbestand moeten op grond van de Wbp worden gemeld. Voorts blijven ook voor de verwerking van strafvorderlijke gegevens door het Openbaar Ministerie een aantal andere verplichtingen uit de Wbp die hierna aan de orde komen van belang. Daarnaast voorziet de Wsjg in een aantal bijzondere bepalingen ten aanzien van die verplichtingen waar het gaat om de verwerking van strafvorderlijke gegevens. Deze Aanwijzing ziet niet op de verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de Aanwijzing Wjsg .