Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
10. Sancties
Bedacht dient te worden dat het CBP sancties ten dienste staan in het geval een verantwoordelijke zich niet houdt aan de verplichtingen die ingevolge de Wbp op hem rusten. Zo is het CBP bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens de Wbp gestelde verplichtingen. Dit betekent dat door feitelijk handelen door of vanwege het CBP kan worden opgetreden tegen hetgeen in strijd met de Wbp door de verantwoordelijke wordt gedaan, gehouden of nagelaten. Voor de praktijk is wellicht belangrijker dat de bevoegdheid voor het CBP om bestuursdwang toe te passen tevens impliceert de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen aan de verantwoordelijke die zich niet aan de verplichtingen van de Wbp houdt. Een last onder dwangsom strekt er dan toe de verantwoordelijke onder bedreiging van een dwangsom te bewegen tot het alsnog voldoen aan de verplichtingen van de Wbp . Eveneens belangrijk voor de praktijk is de mogelijkheid van het CBP om de verantwoordelijke die niet voldoet aan de meldingsplicht een bestuurlijke boete op te leggen van ten hoogste € 4.500,-. Overigens biedt de Wbp ook de mogelijkheid om in het kader van het strafrecht handhavend op te treden.
Het CBP ziet niet alleen toe op de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp , maar ook op de verwerking van strafvorderlijke persoonsgegevens als bedoeld in de Wjsg en het CBP is in dat kader bevoegd tot het doen van onderzoek.