Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
1. Achtergrond
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van de regels is dat een geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) – in beginsel – moet worden gemeld door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is. Deze aanwijzing ziet op meldingen die aan het CBP moeten worden gedaan, de verplichtingen die daarbij in acht moeten worden genomen en daarmee verband houden. In de aanwijzing wordt aangegeven welke aspecten van belang zijn bij het doen van een melding bij het CBP. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingen die centraal, dat wil zeggen door het College van procureurs-generaal (CPG) worden gedaan en meldingen die decentraal, dat wil zeggen door de hoofden van de parketten/dienstonderdelen moeten worden gedaan. Tevens wordt stilgestaan bij andere voor het OM uit de Wbp voortvloeiende verplichtingen. Ten slotte wordt ingegaan op de relatie met de per 1 september 2004 in werking getreden Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de daarop gebaseerde Aanwijzing Wjsg . In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de verplichtingen die de Wjsg de verantwoordelijke oplegt voor de verwerking van strafvorderlijke gegevens.