Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthouders Landbouwwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 november 2016. U leest nu de tekst die gold op 21 november 2016.
Aanwijzing toezichthouders Landbouwwet
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
in overeenstemming met de Minister van Financiën;
Gelet op artikel 48a van de Landbouwwet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Landbouwwet bepaalde worden aangewezen:-
de ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;-
de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;-
de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;-
de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;-
de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;-
de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.
Artikel 2
De beschikking aanwijzing toezichthoudende ambtenaren 1979 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt bekend gemaakt.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden bekend gemaakt.
Den Haag, 23 januari 1998
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Miniser
Voor deze:
De
Secretaris-Generaal