{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging zeewater

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2008.
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging zeewater
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Onder intrekking van de beschikking van 9 december 1976, nr. RRW 81148, aan te wijzen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging zeewater bepaalde of bevolene de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:
Overwegende dat de beschikking van 9 februari 1976, nr. RRW 81148, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij ambtenaren van de Rijkswaterstaat werden belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1992, 629) bepaalde of bevolene, wijziging behoeft in verband met wijziging van de Wet verontreiniging zeewater;
Gelet op artikel 12 van de Wet verontreiniging zeewater jo artikel 18.4 van de Wet Milieubeheer (Stb. 1992, 551);
Besluit:
I. De regionale directies Noord Nederland, Zeeland en Noordzee:
a. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de handhaving van de Wet verontreiniging zeewater ;
b. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de behandeling van aanvragen om ontheffing op grond van de Wet verontreiniging zeewater ;
c. De bemanning van vaartuigen, luchtvaartuigen en kunstwerken;
d. De hoofden en medewerkers van dienstkringen en scheepvaartdiensten, belast met het feitelijk beheer van wateren.
II. De dienst RIZA:
De beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
a. de laboranten;
b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling heffing en handhaving;
De voornoemd,
Minister
namens deze,
De , I.D.-G
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat