{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 september 2005.
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater bepaalde of bevolene, de hoofdinspecteur en de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen, die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.
Gelet op artikel 25 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12 van de Wet verontreiniging zeewater jo artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;
Besluit:
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 22 februari 1994
De voornoemd,
Minister
namens deze,
De ,
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat
namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken,