{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de waterhuishouding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2008.
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de waterhuishouding
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde of bevolene, de hiernavolgende ambtenaren van de Rijkswaterstaat werkzaam bij:
Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding (Stb. 1989, 258);
Besluit:
I. De regionale directies:
a. de functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de handhaving van de Wet op de waterhuishouding ;
b. de functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de behandeling van aanvragen om vergunning op grond van de Wet op de waterhuishouding ;
c. de bemanning van vaartuigen en luchtvaartuigen;
d. de kanaal-, rivier-, meer-, haven- en scheepvaartmeesters;
e. het sluispersoneel;
f. de hoofden en plaatsvervangende hoofden, opzichters en (hulp)kantonniers van de scheepvaartdiensten en dienstkringen, belast met het feitelijk beheer van wateren;
g. de dijkkantonniers.
II. De Dienst RIZA:
a. de laboranten;
b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling heffing en handhaving.
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 29 november 1990
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
Namens deze,
De
secretaris-generaal