Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stb. 396 van 23 april 1971);
De Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening gehoord (advies van 12 oktober 1978, Nr. 18.164/CV);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het inwinnen van gegevens in het belang van de uitvoering van de Noodwet Geneeskundigen en met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde, worden aangewezen de regionale geneeskundige inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de regionale inspecteurs voor de geneesmiddelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de onder de bevelen van die regionale geneeskundige inspecteurs, onderscheidenlijk regionale inspecteurs voor de geneesmiddelen werkzame ambtenaren die daartoe door ben zijn aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het is geplaatst.
Leidschendam, 26 september 1980
De
Staatssecretaris