Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 52 Diergeneesmiddelenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 januari 2006.
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 52 Diergeneesmiddelenwet
De minister van Landbouw en Visserij,
in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 52, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Diergeneesmiddelenwet en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
2. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
3. de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zover het betreft het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk III van de Diergeneesmiddelenwet.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 25 september 1987
De van Landbouw en Visserij ,
minister
voor deze,
De ,
plv. secretaris-generaal