Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ex artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontisten
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 584);
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 24 juni 1994, vastgesteld in de vergadering van 20 juni 1994);
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 26 juli 1994);
Besluiten:
1.
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: het Cotg) stelt ten behoeve van de personen en instellingen die in artikel 1, onder B, nummer 4, onderscheidenlijk artikel 1, onder A, nummer 32 in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen voor zowel voor de ziekenfondspraktijk als de particuliere praktijk zodanige richtlijnen vast dat een neerwaartse aanpassing van de maximumtarieven een opbrengst van f 17 mln. voor 1994 bewerkstelligt. Uitgaand van ongewijzigd beleid en van het toegestane volume 1992 en een toegestane volumegroei 92–94, zou het totaal in rekening te brengen tarieven voor 1994 f 17 mln. meer bedragen dan het (exclusief definitieve loon- en prijsbijstellingen) voorlopige aanvaardbare niveau ad f 225 mln.
2.
Tenzij het Cotg op voorstel van representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars anders besluit, neemt het Cotg generieke tariefmaatregelen.
3.
In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Staatssecretaris