Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing SUO te Utrecht als uitvoeringsorgaan w.t.z.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking houdende aanwijzing van een rechtspersoon als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
en de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, op artikel 6, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen en op artikel 6, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden;
Gezien het advies van de Verzekeringskamer van 4 augustus 1998 (kenmerk 2115/97-104);
Besluiten:
1.
Als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, wordt aangewezen de Stichting uitvoering omslagregelingen te Utrecht.
2.
Het uitvoeringsorgaan wordt belast met de taken die het bij of krachtens de wet zijn of worden opgedragen.
Artikel 2
De aanwijzing van 25 oktober 1989 (Stcrt. 212) van de Stichting Uitvoering Omslagregeling WTZ als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, wordt ingetrokken.
Artikel 3
De aanwijzing van 21 april 1986 (Stcrt. 80) van de Stichting uitvoering medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 1998.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister