Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Inleiding
Samenvatting
Opsporing
Technische eisen
1. Algemeen
2. Rijnkruisend scheepvaartverkeer
Vervolging
Technische eisen
Reglement Rijnpatenten 1998
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Aanwijzing Rijnkruisend scheepvaartverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2007.
1. Inleiding
Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (ROSR 1995) geldt voor alle schepen die de Rijn, de Waal bovenstrooms van Gorinchem, het Pannerdensch Kanaal en de Lek bovenstrooms van Krimpen (de ROSR-wateren) bevaren. Het ROSR 1995 is in beginsel ook van toepassing op het zgn. Rijnkruisend scheepvaartverkeer. In deze aanwijzing wordt onder Rijnkruisend scheepvaartverkeer verstaan: ‘Schepen die de ROSR-wateren bevaren, maar de grens met Duitsland niet passeren noch hebben gepasseerd.’
Het kan daarbij dus gaan om trajecten uitsluitend op de Rijn, de Lek of de Waal (bijvoorbeeld een reis van Arnhem naar Nijmegen), maar ook om trajecten die gedeeltelijk via ROSR-wateren voeren (bijvoorbeeld van de Maas, via Nijmegen – Tiel, naar het noorden van het land).
Op een tweetal punten leidde onverkorte toepassing van het ROSR 1995 op het Rijnkruisend verkeer tot ongewenste situaties. Door de van kracht geworden aanpassing van Hoofdstuk 23 ROSR per 1 juli 2002 kan voor de vaart beneden het Spijksche Veer (km 857,4), als daarbij de Duits-Nederlandse grens niet wordt overschreden, worden volstaan met de naleving van de voorschriften van de Wet vaartijden en bemanningsterkte binnenvaart . (Nieuw artikel 23.15 ROSR 1995) Daarmee en doordat het Reglement Rijnpatenten 1998 dienovereenkomstig is aangepast, heeft het in de vorige aanwijzing voorgestane beleid ten aanzien van de vaar- en rusttijden en het gebruik van het nationale vaarbewijs een wettelijke basis gekregen. De aanpassing van het Reglement Rijnpatenten 1998 is echter niet geheel volledig. Zij laat namelijk geen ruimte voor de uitzonderingen die bij of krachtens de Binnenschepenwet zijn gesteld. Daardoor blijft hetgeen omtrent de toepassing van de technische eisen voor binnenschepen is gesteld nog valide en behoeft de aanpassing van het Reglement Rijnpatenten 1998 aanvulling.