Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing representatieve organisatie ambulancevervoerders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Aanwijzing representatieve organisatie ambulancevervoerders
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelezen het verzoek van de Landelijke Federatie voor Ambulancezorg van 20 april 1998, kenmerk LFAZ 98.086 en 13 mei 1998, kenmerk LFAZ 98.108;
Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet, en de artikelen 3, eerste lid, en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 28 januari 1999, kenmerk JA/99003484, en het rapport van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg van 19 november 1998, kenmerk WV/mt/A/98/147;
Besluit:
Artikel 1
Als representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg voor de categorie ambulancevervoerders wordt aangewezen de Landelijke Federatie voor Ambulancezorg te Zwolle.
Artikel 2
In artikel 1, onder U, van het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984 wordt ’Ambulancehulpverlening Nederland’ vervangen door: Landelijke Federatie voor Ambulancezorg.
Artikel 3
In artikel 2 , onder D, van de Regeling Kamers COTG wordt ’Ambulancehulpverlening Nederland’ vervangen door: Landelijke Federatie voor Ambulancezorg.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Minister
namens deze,
De
Directeur Zorgverzekeringen