Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen
De Minister van Justitie,
Als rechtspersoon die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van de in artikel 15c van de Auteurswet 1912 bedoelde vergoeding, alsmede de in artikelen 2, 6, 7a en 8 van de Wet op de naburige rechten bedoelde vergoeding, wordt aangewezen de stichting ’Stichting Leenrecht’ te Amstelveen.
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. A. Nuis;
Gelet op artikel 15f van de Auteurswet 1912 en artikel 15a van de Wet op de naburige rechten;
Gezien de statuten van de stichting ’Stichting Leenrecht’, gevestigd te Amstelveen, zoals gewijzigd bij notariële akte, verleden op 13 september 1996;
Besluit:
Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 oktober 1996
De
Minister