Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing positie, taak en bevoegdheid Deskundige Beroepen Water

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2004.
Aanwijzing positie, taak en bevoegdheid Deskundige Beroepen Water
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het wenselijk is dat aan organen, belast met rechtspraak, onafhankelijke deskundigenberichten kunnen worden uitgebracht door personen in ambtelijke dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het terrein van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Deskundige Beroepen Water. Deze brengt deskundigenbericht uit, uitsluitend over vragen van beheerstechnische aard, op verzoek van de organen, belast met de beslechting van geschillen op het terrein van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater .
Artikel 2
De Deskundige Beroepen Water is de heer ing. J.E. Hulshof, alsmede bij diens ontstentenis ir. P.B.M. Stortelder, hoofd van de onderafdeling Beroepen respectievelijk hoofd van de afdeling Voorbereiding Emissie-beleid.
Artikel 3
De Deskundige Beroepen Water brengt het deskundigenbericht uit op eigen naam en ondertekent dienovereenkomstig.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 juni 1993
De
Minister