Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Bedrijfsorganisatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Bedrijfsorganisatie
De minister van justitie,
Gelet op artikel 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Mede gelet op artikel III, onder A, van de Wet van 21 mei 1969 Stb. 232,
besluit:
in overeenstemming met de Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid:
1.
a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
b. de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken,
c. de ambtenaren te werk gesteld bij de Loontechnische dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie , voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
d. de regionale inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toezicht op levensmiddelen,
aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie , voor zover het betreft verordeningen van een produkt-, hoofdbedrijf- of bedrijfschap, als bedoeld in artikel 93 van die wet;
2.
in te trekken de beschikkingen van zijn toenmalige ambtsvoorgangers van 31 maart 1955 , 2e Afd. A, nr. 598/255, en 14 september 1964 , Hoofdafd. Publiekrecht, Afd. St. en Sr., nr. 314/264; 7 februari 1968 , Hoofdafd. Staats- en Strafrecht, nr. 046/268;
3.
te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 20 oktober 1969
De
minister