Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Bodembescherming

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Bodembescherming
De minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de artikelen 1, onder 3°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit
Artikel 1
Als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet bodembescherming voor zover deze feiten economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten, worden aangewezen: de ambtenaren, op grond van artikel 57, derde lid, van de Wet bodembescherming, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet bodembescherming bepaalde, voor zover het besluit waarbij zij daartoe door gedeputeerde staten zijn aangewezen, door de zorg van de Minister van Justitie in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 27 november 1987
De voornoemd,
Minister
Namens de
minister
Het ,
Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht