Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing opsporingsambtenaren voor de Wegenverkeerswet 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzing opsporingsambtenaren voor de Wegenverkeerswet 1994
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 44, vijfde lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
1.
Personen die op 31 december 1994 bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten op basis van de Wegenverkeerswet, zijn na de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot opsporing van de feiten die bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 strafbaar zijn gesteld.
2.
Onder personen, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan personen, bedoeld in artikel 3, hoofdstuk 2, afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 en artikel 3, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993.
1.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 1 blijft gelden tot het moment waarop onherroepelijk is beslist op de aanvraag tot beëdiging als buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover die aanvraag vóór 1 april 1995 is ingediend bij de procureur-generaal.
3.
Indien voor 1 april 1995 ten behoeve van de in het eerste lid genoemde persoon geen aanvraag tot het beëdigen van de desbetreffende persoon is ingediend, vervalt de in het eerste lid bedoelde opsporingsbevoegdheid op 1 april 1995.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen politieblad.
's-Gravenhage, 7 december 1994
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de Directie Politie