Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
1. Inleiding
1.1. Rechtsmacht met betrekking tot Nederlandse militairen
1.2. Rechtsmacht en bevoegdheid met betrekking tot buitenlandse militairen
1.3. Consultatie van het bureau verbindingsofficier krijgsmacht
1.4. Doelstelling
1.5. Toepasselijkheid van deze aanwijzing
2. Prioriteiten bij de opsporing en vervolging
2.1. Vaststelling van prioriteiten
2.2. Verwerking door de politie
2.3. Inzending van zaken van of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk
3. Verhouding (militair) strafrecht – militair tuchtrecht
3.1. Algemeen
3.2. De aangifteplicht voor commandanten ( art. 78 Wmt)
3.3. De tuchtrechtelijke terugverwijzing ( art. 79 Wmt)
4. Opsporing en behandeling van militaire zaken
4.1. Algemeen uitgangspunt
4.2. Bijzondere bepalingen voor militairen
4.3. Operationele inzet van de krijgsmacht
5. Consultatie van de officier van Justitie belast met militaire zaken dan wel de piket- of persofficier van Justitie door de hulpofficier van Justitie 13
5.1. Aanwijzingen voor de consultatie
6. Buitengerechtelijke afdoening
7. Richtlijnen voor de strafvervolging
8. Uitvoeringsaanwijzingen
9. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.2 b Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
b. In het kader van het verstrekken van justitiële en strafvorderlijke informatie in militaire zaken, vervult het bureau verbindingsofficier krijgsmacht bij het regioparket Arnhem/Zutphen een instrumentele rol. Dit bureau treedt op als intermediair tussen het openbaar ministerie en Defensie en zal in voorkomend geval namens de hoofdofficier van justitie te Arnhem justitiële en strafvorderlijke informatie aan Defensie verstrekken.
Zoals gezegd dient, ook indien militairen vervolgd worden door zorg van een ander parket dan het regioparket Arnhem/Zutphen, de behandelend officier van justitie actief contact te zoeken met het bureau verbindingsofficier krijgsmacht. Dit om te bezien of er vanuit Defensie behoefte bestaat om justitiële en strafvorderlijke informatie in die zaak te vernemen. Over het conform de aanwijzing verkrijgen van toestemming van de Helpdesk Privacy van het Parket Generaal om justitiële en strafvorderlijke informatie te verstrekken, en het daadwerkelijk verstrekken daarvan aan Defensie, dienen de behandelend officier van justitie en het bureau verbindingsofficier krijgsmacht in voorkomend geval detailafspraken te maken.
Van het uitgangspunt, zoals geformuleerd in de Aanwijzing justitiële en strafvorderlijke informatie aan derden, kan ten aanzien van Defensie worden afgeweken indien nog geen vervolgingsbeslissing is genomen, terwijl blijkt: