Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
1. Inleiding
1.1. Rechtsmacht met betrekking tot Nederlandse militairen
1.2. Rechtsmacht en bevoegdheid met betrekking tot buitenlandse militairen
1.3. Consultatie van het bureau verbindingsofficier krijgsmacht
1.4. Doelstelling
1.5. Toepasselijkheid van deze aanwijzing
2. Prioriteiten bij de opsporing en vervolging
2.1. Vaststelling van prioriteiten
2.2. Verwerking door de politie
2.3. Inzending van zaken van of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk
3. Verhouding (militair) strafrecht – militair tuchtrecht
3.1. Algemeen
3.2. De aangifteplicht voor commandanten ( art. 78 Wmt)
3.3. De tuchtrechtelijke terugverwijzing ( art. 79 Wmt)
4. Opsporing en behandeling van militaire zaken
4.1. Algemeen uitgangspunt
4.2. Bijzondere bepalingen voor militairen
4.3. Operationele inzet van de krijgsmacht
5. Consultatie van de officier van Justitie belast met militaire zaken dan wel de piket- of persofficier van Justitie door de hulpofficier van Justitie 13
5.1. Aanwijzingen voor de consultatie
6. Buitengerechtelijke afdoening
7. Richtlijnen voor de strafvervolging
8. Uitvoeringsaanwijzingen
9. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.1 b 1 Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
4.1. Algemeen uitgangspunt
Artikel 1, tweede lid, Wms bepaalt dat – behoudens uitzonderingen – het commune strafprocesrecht van toepassing is op militaire zaken. Als uitvloeisel daarvan geldt dat het commune strafvorderingsbeleid wordt gevolgd. Van dat beleid kan worden afgeweken, indien specifieke militaire regelgeving of belangen dat noodzakelijk maken. Van specifieke militaire regelgeving kan worden gesproken indien:
b. Voor zover door de militair strafbare feiten zijn gepleegd waardoor specifieke militaire regelgeving is geschonden en/of een militair belang is geraakt, kunnen de militaire omstandigheden zowel een strafverlichtende als een strafverzwarende rol spelen. In beginsel zal echter zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de strafrechtelijke bejegening van burgers, tenzij het:
1°. commune feiten betreft die onder het regime zijn te brengen van: