Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
1. Inleiding
1.1. Rechtsmacht met betrekking tot Nederlandse militairen
1.2. Rechtsmacht en bevoegdheid met betrekking tot buitenlandse militairen
1.3. Consultatie van het bureau verbindingsofficier krijgsmacht
1.4. Doelstelling
1.5. Toepasselijkheid van deze aanwijzing
2. Prioriteiten bij de opsporing en vervolging
2.1. Vaststelling van prioriteiten
2.2. Verwerking door de politie
2.3. Inzending van zaken van of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk
3. Verhouding (militair) strafrecht – militair tuchtrecht
3.1. Algemeen
3.2. De aangifteplicht voor commandanten ( art. 78 Wmt)
3.3. De tuchtrechtelijke terugverwijzing ( art. 79 Wmt)
4. Opsporing en behandeling van militaire zaken
4.1. Algemeen uitgangspunt
4.2. Bijzondere bepalingen voor militairen
4.3. Operationele inzet van de krijgsmacht
5. Consultatie van de officier van Justitie belast met militaire zaken dan wel de piket- of persofficier van Justitie door de hulpofficier van Justitie 13
5.1. Aanwijzingen voor de consultatie
6. Buitengerechtelijke afdoening
7. Richtlijnen voor de strafvervolging
8. Uitvoeringsaanwijzingen
9. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.3 a Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
1.3. Consultatie van het bureau verbindingsofficier krijgsmacht
Het bureau verbindingsofficier krijgsmacht bestaat uit twee militaire officieren die behoren tot de krijgsmacht en gedetacheerd zijn bij het Openbaar Ministerie. Het bureau verbindingsofficier krijgsmacht is bij het regioparket Arnhem/Zutphen ondergebracht en verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van Justitie te Arnhem. Dit vanwege het feit dat verreweg de meeste militaire zaken in Arnhem behandeld worden. Dit bureau kan evenwel door alle parketten benaderd worden, indien aldaar vragen rijzen omtrent de opsporing en vervolging gericht tegen militaire verdachten.
De verbindingsofficier krijgsmacht is in dat kader, en met inachtneming van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden , gemandateerd door de hoofdofficier van Justitie te Arnhem om justitiële en strafvorderlijke informatie aan het ministerie van Defensie te verstrekken. Om deze taak deugdelijk uit te kunnen oefenen dient het bureau verbindingsofficier krijgsmacht op de hoogte gesteld te worden van strafzaken die tegen militairen lopen. Daarom gelden de volgende richtlijnen:
a. binnen het regioparket Arnhem/Zutphen neemt de verbindingsofficier krijgsmacht kennis van elk strafdossier dat ten aanzien van een militaire verdachte wordt opgemaakt en waarover een vervolgingsbeslissing 3 is genomen. In voorkomende gevallen kan de officier van Justitie de verbindingsofficier krijgsmacht in een eerder stadium informeren (zie paragraaf 4.3);