Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
1. Inleiding
1.1. Rechtsmacht met betrekking tot Nederlandse militairen
1.2. Rechtsmacht en bevoegdheid met betrekking tot buitenlandse militairen
1.3. Consultatie van het bureau verbindingsofficier krijgsmacht
1.4. Doelstelling
1.5. Toepasselijkheid van deze aanwijzing
2. Prioriteiten bij de opsporing en vervolging
2.1. Vaststelling van prioriteiten
2.2. Verwerking door de politie
2.3. Inzending van zaken van of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk
3. Verhouding (militair) strafrecht – militair tuchtrecht
3.1. Algemeen
3.2. De aangifteplicht voor commandanten ( art. 78 Wmt)
3.3. De tuchtrechtelijke terugverwijzing ( art. 79 Wmt)
4. Opsporing en behandeling van militaire zaken
4.1. Algemeen uitgangspunt
4.2. Bijzondere bepalingen voor militairen
4.3. Operationele inzet van de krijgsmacht
5. Consultatie van de officier van Justitie belast met militaire zaken dan wel de piket- of persofficier van Justitie door de hulpofficier van Justitie 13
5.1. Aanwijzingen voor de consultatie
6. Buitengerechtelijke afdoening
7. Richtlijnen voor de strafvervolging
8. Uitvoeringsaanwijzingen
9. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.1 Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
1.1. Rechtsmacht met betrekking tot Nederlandse militairen
Ter uitvoering van de artikelen 49 en 55 Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO) heeft de rechtbank te Arnhem militaire kamers gevormd voor de behandeling van militaire zaken. Ingevolge de artikelen 2 en 3 Wet militaire strafrechtspraak (Wms) neemt in beginsel de militaire kantonrechter, de militaire politierechter of de meervoudige militaire kamer in eerste aanleg kennis van strafbare feiten begaan door militairen. Op deze bevoegdheid bestaan slechts twee uitzonderingen.
De eerste uitzondering, neergelegd in artikel 3, derde lid, Wms, bepaalt dat voornoemde bevoegdheid aan een ander bij of krachtens de Wms aangewezen gerecht kan worden toebedeeld. Aangewezen andere bevoegde gerechten zijn:
a. de Gerechten in eerste aanleg in het Caribisch gebied, die de rechtsmacht in eerste aanleg uitoefenen voor verdachte militairen in het bevelsgebied van de hoogste bevelvoerende militair in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zie artikel 17 Wms);
b. mobiele rechtbanken als bedoeld in artikel 10 Wms.
Deze gerechten zijn bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van door militairen gepleegde strafbare feiten voor zover de verdachte zich in hun bevelsgebied bevindt. Voor de competentieverdeling is dus niet relevant waar het strafbare feit is gepleegd.
De tweede uitzondering is neergelegd in artikel 4 Wms. Als aan een feitencomplex is deelgenomen door militaire en niet militaire verdachten, is de rechter bevoegd die tot kennisneming op grond van de artikelen 2–6 Sv bevoegd is, tenzij:
a. het een feit strafbaar gesteld in het MSr betreft;
b. ten aanzien van de niet militaire deelnemers geen vervolging wordt ingesteld, van verdere vervolging wordt afgezien of berechting door de kinderrechter plaatsvindt.
Ter uitvoering van artikel 68 Wet RO heeft het gerechtshof te Arnhem een militaire kamer gevormd voor de behandeling van militaire zaken. Voor hoger beroep tegen vonnissen van de militaire kamers van de rechtbank Arnhem is ingevolge artikel 8 Wms bij uitsluiting de militaire kamer van het gerechtshof te Arnhem bevoegd. 2
Hoger beroep tegen vonnissen van de militaire kamers van de Gerechten in eerste aanleg in het Caribisch deel van het Koninkrijk dient ingevolge artikel 18 Wms bij de militaire kamer van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ingesteld te worden.