Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 13 juni 1989, nr. MWA89/1004;
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland van 14 juni 1989, nr. MW89.22055-MW4304;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit:
1. in te trekken de beschikkingen van 14 december 1971, nr. AWZ 81216 (Stcrt. 1971, 250) en van 7 juni 1972, nr. AWZ 34473 (Stcrt. 1972, 118);
2. aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel:-
de wateren Ganzendiep, Overijsselsche Vecht, Overijsselsch Kanaal en het Meppelerdiep,-
de bermsloten langs rijkswegen en -dijken,
een en ander voorzover genoemde wateren zijn gelegen binnen de provincie Overijssel en in beheer zijn bij het rijk.
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 1989.
's-Gravenhage, 17 juli 1989
De
minister