Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant,1972)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant, 1972)
De Minister van Verkeer en Waterstaat.
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant:
het Wilhelminakanaal; de Zuid-Willemsvaart; het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen tot de uitwateringssluis; het kanaal Engelen-Henriëttewaard tot de schutsluis bij Engelen; het zijkanaal van het Wilhelminakanaal met de Piushaven te Tilburg; de Dieze tot de uitwateringssluis bij het fort Crèvecoeur; de bermsloten langs de rijkswegen,
voor zover deze wateren zijn gelegen binnen het gebied van de waterschappen De Aa en De Dommel en in beheer zijn bij het Rijk.
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 december 1971, kenmerk G. nr. 122.180, afdeling I;
Gelet op het ingekomen ambtsbericht;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
Besluit:
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.
's-Gravenhage, 29 februari 1972
De voornoemd,
Minister
Namens de Minister,
De , l.d.-g
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat