Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland:
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland van 14 juli 1971, kenmerk 2939/149-1103;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit:
1. het Apeldoornsch Kanaal, met uitzondering van de met de IJssel in open verbinding staande kanaalpanden te Dieren en te Hattem;
2. de sloten langs de rijkswegen, zulks voorzover deze wateren zijn gelegen binnen de provincie Gelderland en in beheer zijn bij het Rijk.
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.
's-Gravenhage, 14 december 1971
De voornoemd,
Minister
Namens de ,
Minister
De .
loco-directeur-generaal van de Rijkswaterstaat