{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Executie
1. Artikel 553 WvSv: beleidsruimte voor het OM
2. Onderzoek naar andere titels tot vrijheidsbeneming
3. Verdachte is tevens vreemdeling
4. Procedure invrijheidstelling
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2007.
Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling
Achtergrond
Artikel 553 WvSv bepaalt dat de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt door het openbaar ministerie (OM) dan wel op voordracht van deze door de minister van Justitie.
Samenvatting
Deze aanwijzing bevat gedragsregels voor het OM in geval de rechter een beslissing heeft genomen tot opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis en de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte.
Artikel 553 WvSv: beleidsruimte voor het OM van Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling">
1. Artikel 553 WvSv: beleidsruimte voor het OM
Artikel 553 WvSv. geeft het OM de beleidsruimte om de onmiddellijke invrijheidstelling niet in de zittingszaal te doen ingaan, maar pas nadat de verdachte uit de zittingszaal is weggeleid. Dit is gebaseerd op de overweging dat het OM gerechtigd is om, alvorens de rechterlijke beslissing te effectueren, na te gaan of er titels zijn waarop onmiddellijke (hernieuwde) vrijheidsbeneming van de verdachte aangewezen is. Deze titels kunnen bestaan in:
voor tenuitvoerlegging vatbare rechterlijke beslissingen die vrijheidsbeneming meebrengen,
het onderzoek naar de status van de verblijfstitel, in geval van vreemdelingen.
Overwegingen van effectieve rechtshandhaving brengen dan mee dat de invrijheidstelling onmiddellijk door hernieuwde aanhouding dan wel staandehouding wordt gevolgd.
2. Onderzoek naar andere titels tot vrijheidsbeneming
Na de beslissing van de rechter tot beëindiging van de voorlopige hechtenis en onmiddellijke invrijheidstelling verzoekt het OM zonodig om een korte onderbreking van de voortgang van de terechtzitting c.q. schorsing van het verdere onderzoek, teneinde de administratieve afwikkeling van de invrijheidstelling te kunnen verzorgen en na te kunnen gaan of er nog andere titels tot vrijheidsbeneming zijn.
Met het oog op dit laatste wordt contact opgenomen met de penitentiaire inrichting van waaruit de betrokkene is vervoerd, teneinde na te gaan of er eventuele vonnissen of gijzelingszaken (in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ) voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn.
Indien er voor tenuitvoerlegging vatbare vonnissen zijn die vrijheidsbeneming impliceren, dient de betrokkene te worden teruggebracht naar de penitentiaire inrichting.
3. Verdachte is tevens vreemdeling
Indien de verdachte tevens vreemdeling is en er te zijnen aanzien geen voor tenuitvoerlegging vatbare vonnissen zijn die vrijheidsbeneming impliceren, dient de parketpolitie de verdachte/vreemdeling zo spoedig mogelijk aan de vreemdelingendienst van de woon-/verblijfplaats (indien niet bekend: de vreemdelingendienst van de gemeente waar de vreemdeling in vrijheid gesteld wordt) over te dragen, ten einde een onderzoek naar de verblijfsstatus mogelijk te maken.
4. Procedure invrijheidstelling
Indien invrijheidstelling plaatsvindt, wordt door parketpolitie aan de verdachte gevraagd of hij ter plaatse in vrijheid gesteld wil worden, dan wel vanuit de penitentiaire inrichting, na de gebruikelijke uitschrijvingsprocedure. Alleen in het laatste geval zal de verdachte met de justitiële transportmiddelen kunnen worden teruggebracht naar de penitentiaire inrichting.
Indien de verdachte niet via de penitentiaire inrichting in vrijheid wil worden gesteld, dient de parketpolitie zijn invrijheidstelling en eventuele overdracht aan de vreemdelingenpolitie aan de inrichting te melden, via toezending van het bevel van het OM per telefax. In dat geval dient de cel van de verdachte te worden ontruimd met inachtneming van het bepaalde in de circulaire van 3 februari 1988, Gevangeniswezen 021/388. Indien de verdachte zich binnen enkele dagen na zijn invrijheidstelling aan de penitentiaire inrichting vervoegt om zijn bezittingen op te halen, is er geen sprake meer van aansluitende executie en gelden de gebruikelijke oproep- en arrestatieprocedures.
Overgangsrecht
De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.