Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Opsporing
1. Status voertuigen
1.1. Status brom- en snorfietsen
1.2. Status motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
2. Maximumconstructiesnelheid
2.1. Maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen
2.2. Maximumconstructiesnelheid motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
3. Meting maximumconstructiesnelheid
3.1. De bromfietsrollentestbank
3.2. Rijproef
3.3. Maximaal te meten maximumconstructiesnelheid
4. Ondergrens vervolging
5. Correctie maximumconstructiesnelheid bromfietsrollentestbank
6. Feiten Regeling voertuigen
6.1. Snelheidsbegrenzer
6.2. . Overige overtredingen/gedragingen
a. Bromfietsen
b. Motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
7. Inbeslagneming
Vervolging
Uitgangspunt afdoening langs één traject bij cumulatie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.2 Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.
3.2. Rijproef
Met ingang van 1 april 2012 is in artikel 28, tweede lid, bijlage VIII, behorende bij hoofdstuk 5 RV bepaald dat de maximumconstructiesnelheid van bromfietsen waarvan de maximumconstructiesnelheid niet met een bromfietsrollentestbank kan worden gemeten en van overige motorvoertuigen, waarvoor een maximumconstructiesnelheid is vastgesteld, wordt gemeten door middel van een rijproef, waarbij de in artikel 29a, bijlage VIII, genoemde meetcondities in acht moeten worden genomen.
In artikel 29a is vervolgens bepaald dat deze rijproef aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
1. Een rijproef om de maximumconstructiesnelheid te meten wordt in twee tegengestelde rijrichtingen uitgevoerd:
a. op een nagenoeg vlak en horizontaal wegdek;
b. door een bestuurder met een massa van minimaal 75 kg;
c. met behulp van een daarvoor geschikt meetmiddel, waarbij de meting dient te geschieden terwijl het voertuig de maximaal haalbare snelheid heeft bereikt.
2. De gemeten maximumconstructiesnelheid is het gemiddelde van twee metingen, waarbij de gemiddelde waarde op een heel getal wordt afgekapt 4 .
In aanvulling op bovenstaande eisen gelden voor de handhaving de volgende eisen:
a. Bij het bepalen van de locatie voor de meting moet er zorg voor worden gedragen dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Zo moeten er bijv. geen kruisingen voorkomen in het weggedeelte waarop de maximumconstructiesnelheid wordt gemeten;
b. De rijproef mag uitsluitend worden uitgevoerd door personen, die bekwaam zijn in het besturen van het te meten voertuig. Zo verdient het de voorkeur om bij bijzondere voertuigen, zoals MMBS-en, de rijproef onder begeleiding van een opsporingsambtenaar te laten verrichten door de bestuurder van het motorvoertuig;
c. Voor het bepalen van de maximumconstructiesnelheid mogen uitsluitend snelheidsmeters worden gebruikt die in de geldende Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidbegrenzers zijn genoemd. Deze snelheidsmeters moeten worden gebruikt en bediend overeenkomstig de in de genoemde aanwijzing opgenomen voorschriften en moeten voldoen aan de daarin gestelde certificeringseisen;
d. Indien de maximumconstructiesnelheid wordt gemeten door het voertuig te volgen, moet het voertuig dat volgt ten minste uitgerust zijn met een geijkte boordsnelheidsmeter en moet gedurende ten minste 16 seconden op maximaal haalbare snelheid worden gemeten;
e. De gemeten snelheid moet worden gecorrigeerd overeenkomstig de in punt 3.1.1 van de Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidbegrenzers opgenomen correctietabel. Voor gemeten snelheden tot 100 km/h is de correctie 3 km/h. Bijv. Waarde meting 1: 57,4 km/h – correctie 3km/h = gecorrigeerde snelheid 54, 4 km/h. Waarde meting 2: 60,3 km/h – correctie 3 km/h = 57, 3 km/h. De gemiddelde waarde conform art. 29a, tweede lid, bijlage VIII wordt dan (54,4 + 57,3)/2 = 55,85 km/h en de afgekapte (gemiddelde) gemeten maximumconstructiesnelheid 55 km/h.
f. In het zaaksoverzicht c.q. het proces-verbaal worden naast de gemeten maximumconstructiesnelheid de resultaten van beide metingen en de toegepaste correcties vermeld.