Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Kernpunten aanpak mensenhandel
Belang bestrijding mensenhandel
Internationaal onderzoek
Onderzoek naar uitbuiters en faciliteerders
Financieel onderzoek
Inspanningen Openbaar Ministerie
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. Strafrechtelijke aanpak van mensenhandel
1. Doelstellingen van de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel
2. Betrokken instanties
2.1. Politie
2.2. Openbaar Ministerie
3. Nationaal Rapporteur Mensenhandel
III. Pre-opsporing, toezicht en handhaving
1. Bestuursrecht en (lokaal) prostitutiebeleid
1.1. Inleiding
1.2. Organisatie toezicht en handhaving prostitutie
2. Organisatie toezicht en handhaving gedwongen arbeid of diensten
3. Verwijdering van organen
IV. Opsporing
1. Opsporingsinstanties
2. Multidisciplinair team
3. Opleiding
4. Informatiegestuurde opsporing
5. Financieel onderzoek
6. Informatief gesprek
7. Opnemen aangifte
V. Vervolging
1. Algemeen
2. Zo nodig concentratie van vervolging
3. Slachtoffers als getuigen
4. Informatieverstrekking tussen OM en IND
VI. Strafvordering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.2 Aanwijzing mensenhandel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
1.2. Organisatie toezicht en handhaving prostitutie
Het verdient aanbeveling om door middel van regelmatige en doelgerichte controles toezicht uit te oefenen op prostitutiebedrijven. Deze controles werken preventief en zijn gericht op het normaliseren en behouden van inzicht in de prostitutiebranche en het vroegtijdig opvangen van mogelijke signalen van mensenhandel. De controles dienen te worden uitgevoerd door aangewezen gecertificeerde functionarissen.
De activiteiten in het kader van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving moeten vanwege de uiteenlopende bevoegdheden en belangen goed worden gecoördineerd.
Afspraken zullen bijvoorbeeld moeten worden gemaakt over de frequentie van de controle, de plaatsen waar wordt gecontroleerd, het doel van de controle (bijvoorbeeld dwang of illegaliteit) en de te nemen acties als een controle daartoe aanleiding geeft. In de draaiboeken voor acties in het kader van vreemdelingentoezicht moet standaard worden opgenomen dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel de gelegenheid krijgen om hiervan aangifte te doen.
De coördinatie van de activiteiten van de politie en andere opsporingsdiensten kan gestalte krijgen binnen vaste prostitutiecontroleteams met een multidisciplinaire samenstelling.