Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing KCB-controleurs voor kwaliteitscontroles groenten en fruit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanwijzing KCB-controleurs voor kwaliteitscontroles groenten en fruit
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gehoord het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;
Besluit:
Artikel 1
Als onbezoldigd ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst worden aangewezen de ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet aangewezen personen, welke in dienst zijn van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit te 's-Gravenhage.
Artikel 2
De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, heeft slechts betrekking op de taken, welke ingevolge artikel 5, eerste lid, laatste volzin, van de Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 aan de Plantenziektenkundige Dienst zijn opgedragen.
Artikel 3
De Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst is bevoegd omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden door het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, zowel ten algemene als in individuele gevallen aanwijzingen te geven, welke door de verantwoordelijke organen of personeelsleden van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit stipt dienen te worden opgevolgd.
Artikel 4
Het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit doet aan de Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst geregeld, in een nader door de directeur te bepalen frequentie, verslag omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden. Bovendien verstrekt het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit op verzoek van de directeur steeds onmiddellijk alle door de directeur gevraagde informatie omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden.
Artikel 5
Uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, door het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit geschiedt voor rekening van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 april 1993
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Staatssecretaris
Voor deze:
De
secretaris-generaal