Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 13 mei 2004, kenmerk Z/P-2479829 en Z/P- 2479833);
Besluit:
Artikel 1
Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 1 tot en met 29b, 30 en 31, D en in artikel 2b van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, zodanige beleidsregels vast dat dit resulteert in een korting over de loongevoelige component.
Deze korting betreft 0,14% in de tweede helft van 2004 (per 1 juli 2004). Voor het hele jaar 2005 0,14%. Voor 2006 wordt dit percentage verhoogd naar 0,21% en vanaf 2007 structureel verhoogd naar 0,28%. De beleidsregel dient in te gaan per 1 juli 2004.
De maatregel wordt niet toegepast op de in 2004 daadwerkelijk vrij overeengekomen DBC-tarieven in het kader van de beleidsregels I-672 en I-673 en vanaf 2005 voor de daadwerkelijk vrij overeengekomen DBC-tarieven in segment B.
Artikel 2
In de in het eerste artikel bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het College tarieven gezondheidszorg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister