Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 13 mei 2004, kenmerk Z/P-2479829 en Z/P-2479833);
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer Wtg 1992 en die zijn toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking en op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer Wtg 1992 en die op 31 december 2002 in het bezit waren van een toelating als thuiszorginstelling van het Besluit zorgaanspraken AWBZ .
Artikel 2
Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor de in artikel 1 bedoelde organen zodanige beleidsregels vast dat voor het jaar 2004 middelen ter beschikking worden gesteld voor een lokale component (zorgvernieuwing) met een maximum van € 40,4 miljoen. Ieder in artikel 1 bedoeld orgaan krijgt naar rato van de in het jaar 2003 bestede middelen zijn aandeel.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris