Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van instellingen, die in artikel 1, onderdeel A, onder 1 (ziekenhuizen), 2 (academische ziekenhuizen), 10 (psychiatrische ziekenhuizen), 12 (verpleeghuizen), 13 (zwakzinnigeninrichtingen), 14 (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten), 15 (Het Dorp), 23 (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), 28 (regionale instellingen voor beschermd wonen), onderdeel C, onder 1 (dagverblijven voor gehandicapten), 2 (gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten), 4 (instellingen voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op sociaal-pedagogische zorg), van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen de beleidsregels materiële kosten vast met inachtneming van de hierna vermelde neerwaartse bijstellingen voor de onderscheiden sectoren.
Ten opzichte van 1999 zijn de mutaties als volgt (mln gld):
  2000 2001 2002
Ziekenhuizen met uitzondering van de PAAZ’en 41,6 82,5 123,4
Academische ziekenhuizen 10,2 21,2 32,1
Verpleeghuizen met uitzondering van voor- 15,0 30,1 45,1
zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten      
       
Gehandicapten sector 10,8 21,5 32,3
– zwakzinnigeninrichtingen bedragen worden naar
– instellingen voor zintuiglijk gehandicapten rato van de omvang van de
  materiële kosten verdeeld
– verpleeghuizen voor zover het betreft voor-      
zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten      
– Het Dorp      
– dagverblijven voor gehandicapten      
– gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten      
– instellingen voor zover de werkzaamheden daar- van gericht zijn op sociaal-pedagogische zorg      
       
Geestelijke gezondheidszorg 6,7 13,4 20,1
– psychiatrische ziekenhuizen bedragen worden naar
– regionale instellingen voor beschermd wonen rato van de omvang van de
– regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg materiële kosten verdeeld
– ziekenhuizen voor zover het betreft de PAAZ’en