{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing hulpofficieren van justitie ambtenaren Korps Rijkspolitie werkzaam bij Spoorwegpolitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzing hulpofficieren van justitie ambtenaren Korps Rijkspolitie werkzaam bij Spoorwegpolitie
De minister van Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en sub 7 van het Wetboek van Strafvordering:
Besluit:
I. voor de duur van twee jaar aan te wijzen als hulpofficier van justitie de onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie die de rang hebben van adjudant of brigadier van de Spoorwegpolitie, indien een voorzolang zij optreden als wachtcommandant op de NS-stations Amsterdam CS, 's-Gravenhage CS, 's-Gravenhage HS, Rotterdam CS of Utrecht CS:
II. te bepalen dat de onder I genoemde ambtenaren zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie beperken tot hetgeen is omschreven in de artikelen 53, 54, 56 en 118 van het Wetboek van Strafvordering:
III. te bepalen dat de onder I genoemde ambtenaren van de uit deze aanwijzing voortvloeiende bevoegdheden slechts gebruik mogen maken indien door hen met goed gevolg een door de minister van Justitie goedgekeurde opleiding is gevolgd;
IV. te bepalen dat van de uit deze aanwijzing voortvloeiende bevoegdheden slechts gebruik mag worden gemaakt op een wijze als met het openbaar ministerie is overeengekomen en voorts dat het lokale gemeentelijke politiekorps op de hoogte zal worden gesteld van de als hulpofficier van justitie gedane verrichtingen;
V. te bepalen dat de Spoorwegpolitie jaarlijks in de maand januari aan de minister van Justitie een overzicht doet toekomen van het aantal hulpofficieren van justitie op 31 januari van het voorgaande jaar;
VI. te bepalen dat deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en in werking treedt met ingang van de vierde dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 10 februari 1988
De voornoemd,
minister
Namens de
minister
Het van de Directie Politie
plv. hoofd