{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit als inspecteur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Aanwijzing Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit als inspecteur
De Staatssecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen,
Gelet op artikel 1, onder f, en artikel 15 van de Wet tot behoud van cultuurbezit (Stb. 1984, 49).
Besluit:
Artikel 1
Als inspecteur, bedoeld in artikel 1, onder f van de Wet tot behoud van cultuurbezit wordt aangewezen het Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit.
1.
Regelmatig stelt de inspecteur of een andere op grond van artikel 15 van de Wet tot behoud van cultuurbezit aangewezen ambtenaar zich op de hoogte van de verblijfplaats en toestand van de op de lijst, bedoeld in artikel 2 van genoemde wet, geplaatste voorwerpen en verzamelingen.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar aanleiding ziet voor een controle ter plaatse stelt hij de eigenaar en de houder van het voorwerp of de verzameling tenminste drie dagen
tevoren daarvan op de hoogte.
Artikel 3
Indien de inspecteur daartoe aanleiding ziet kan hij ook naast de in artikel 2 bedoelde gevallen besluiten tot het uitvoeren of doen uitvoeren van een controle. Van het voornemen daartoe en zijn overwegingen daarbij brengt hij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tenminste drie dagen tevoren op de hoogte.
Artikel 4
Het besluit van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 juni 1985, kenmerk MMA/MU-U-17075, komt bij de inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.
De
staatssecretaris