Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Strafvordering
1. Begripsbepaling
2. Algemeen
3. Toepassingsbereik
Wetboek van Strafrecht :
4. Verwijscriteria
5. Uitzonderingen
6. Deelname aan een Halt-afdoening
7. Uitsluiting
7a. Vuurwerk niet in recidive-regeling
8. Procedure
9. Afloop Halt-project
10. Inhoud van de Halt-afdoening
11. Eisen te stellen aan de Halt-projecten
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Aanwijzing Halt-afdoening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
1. Wanneer een jeugdige volgens deze aanwijzing in aanmerking komt voor een Halt-afdoening, doet de opsporingsambtenaar aan hem het voorstel hieraan deel te nemen.
2. De opsporingsambtenaar deelt de jeugdige mee dat hij niet verplicht is het voorstel tot een Halt-afdoening te accepteren. Daarbij wordt uitgelegd wat de mogelijke gevolgen zijn van niet-deelname.
3. Het voorstel en de informatie over de mogelijke gevolgen van niet-deelname worden de jeugdige tevens schriftelijk overhandigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de 'verwijsfolder' van de Halt-bureaus, waarin de mogelijke gevolgen uiteen worden gezet.
4. In geval de jeugdige het voorstel accepteert, wordt van het strafbare feit een LOF opgemaakt, waarin in elk geval worden opgenomen:
a. de persoonsgegevens van de jeug-dige,
b. de toedracht van het gebeurde,
c. de omschrijving van het betreffende delict,
d. de eventuele aangifte van het feit, de verklaring van de jeugdige en eventuele getuigenverklaringen,
e. de geschatte hoogte van de eventuele materiële schade en/of de waarde van het ontvreemde.
5. Elk opgemaakt LOF wordt opgenomen in het geautomatiseerde Herkenningsdienstsysteem (HKS). Dit is van belang om bij een volgend incident te kunnen vaststellen of al eerder een Halt-afdoening heeft plaatsgevonden.
6. Na acceptatie van het voorstel door de jeugdige zendt de opsporingsambtenaar binnen zeven dagen na het eerste verhoor (een afschrift van) het LOF aan het Halt-bureau, onder het gelijktijdig verzoek de jeugdige te laten deelnemen aan een Halt-project.
7. De jeugdige dient schriftelijk in te stemmen met deelname aan het door het Halt-bureau aangeboden Halt-project. Bij jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar dient de wettelijk vertegenwoordiger eveneens schriftelijk in te stemmen.
8. Bij jeugdigen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar wordt de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk in kennis gesteld omtrent de deelname van de jeugdige aan een Halt-project.
9. Het Halt-bureau stelt de opsporingsambtenaar schriftelijk in kennis van het niet accepteren van het aanbod door de jeugdige of diens wettelijk vertegenwoordiger.
10. Indien het door de opsporingsambtenaar gedane voorstel of het door het Haltbureau gedane aanbod tot een Halt-afdoening niet wordt geaccepteerd, zendt de opsporingsambtenaar een uitgewerkt proces-verbaal toe aan de officier van justitie.