Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Strafvordering
1. Begripsbepaling
2. Algemeen
3. Toepassingsbereik
Wetboek van Strafrecht :
4. Verwijscriteria
5. Uitzonderingen
6. Deelname aan een Halt-afdoening
7. Uitsluiting
7a. Vuurwerk niet in recidive-regeling
8. Procedure
9. Afloop Halt-project
10. Inhoud van de Halt-afdoening
11. Eisen te stellen aan de Halt-projecten
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Aanwijzing Halt-afdoening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
1. Deelname aan een Halt-project vindt uitsluitend plaats door jeugdigen. Indien 18 tot 21 jarigen samen met jeugdigen een strafbaar feit begaan, kan het de officier van justitie in het belang van een effectieve en evenwichtige aanpak wenselijk voorkomen deze personen gezamenlijk met de jeugdigen aan een Halt-project te laten deelnemen in de vorm van een sepot.
2. Wanneer blijkt dat bij een jeugdige sprake is van een zodanige achterliggende problematiek dat deelname aan een Halt-project niet zinvol lijkt, kan de opsporingsambtenaar na overleg met de officier van justitie van een aanbod tot een Halt-afdoening afzien. De zaak zal ter kennis van de officier van justitie moeten worden gebracht. Tevens zal in deze zaken een adequate doorverwijzing dienen plaats te vinden, waarbij het Halt-bureau een adviserende en verwijzende rol kan vervullen. De opsporingsambtenaar heeft in deze een signalerende taak, waarbij mede wordt toegezien op doorverwijzing naar de geëigende 'kanalen'. Ook op dit punt is van belang dat tussen de betrokken instanties (bijvoorbeeld in de lokale driehoek) duidelijke afspraken bestaan.
3. Wanneer de in het tweede lid bedoelde problematiek pas blijkt nadat het aanbod tot een Halt-afdoening is gedaan, kan de opsporingsambtenaar in overleg met het Halt-bureau en met instemming van de officier van justitie besluiten de deelname aan een Halt-afdoening te beëindigen.