Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Strafvordering
1. Begripsbepaling
2. Algemeen
3. Toepassingsbereik
Wetboek van Strafrecht :
4. Verwijscriteria
5. Uitzonderingen
6. Deelname aan een Halt-afdoening
7. Uitsluiting
7a. Vuurwerk niet in recidive-regeling
8. Procedure
9. Afloop Halt-project
10. Inhoud van de Halt-afdoening
11. Eisen te stellen aan de Halt-projecten
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Aanwijzing Halt-afdoening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
1. Een Halt-afdoening en het ter uitvoering daarvan toepasselijke Halt-project bestaat uit:
a. het verrichten van taken of werkzaamheden die in relatie staan tot het begane strafbare feit, ofwel tot algemeen nut, ofwel tot schadeherstel bij benadeelde(n), of
b. het vergoeden van de door de jeugdige aangerichte schade, of
c. andere activiteiten met een pedagogische strekking, of
d. een combinatie van de onder a, b en c genoemde onderdelen.
2. De duur van de deelname aan een Halt-project is in elke combinatie maximaal 20 uren.
3. Jeugdigen van 12 en 13 jaar zijn uitgesloten van deelname aan het hiervoor onder 1b. genoemde, omdat art. 6:164 BW bepaalt dat er geen civiele aansprakelijkheid bestaat voor jeugdigen in de genoemde leeftijdscategorie. Dit laat onverlet dat het Halt-bureau buiten de eigenlijke Halt-afdoening om kan bemiddelen bij de totstandkoming van een schadevergoedingsregeling tussen benadeelde en de ouders van de betreffende jeugdige. De schaderegeling dient in geld te worden opgesteld (ook als zij in natura wordt voldaan).