{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven,
Gelet op:
artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;
artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in samenhang met de examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo;
de Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5209 van 9 september 2004 (Staatscourant nr. 182 van 22 september 2004);
de Wijziging regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5210 (Staatscourant nr. 182 van 22 september 2004);
de regeling Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg VO/OK-2006/12881 van 28 april 2006, (Staatscourant nr. 89 van 8 mei 2006)
Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010
Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2008, 2009 en, indien van toepassing, 2010 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Bekendmaking
De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen kunnen ook worden geraadpleegd op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2007.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010.
De
voorzitter van de CEVO