Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. AWBZ-instellingen
+ Hoofdstuk 3. GGZ-instellingen en kinderdagcentra
- Hoofdstuk 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De zorgautoriteit voorziet uiterlijk 1 januari 2012 in een plan voor het onderhoud van de nhc's waarbij zij in ieder geval aandacht besteedt aan:
a. de wijze waarop veranderingen in (Europese) wet- en regelgeving dienen te worden verwerkt;
b. een geschikte beoordelingsmethode van de renteontwikkelingen, een methode voor de verwerking van die ontwikkelingen en een passend besluitvormingsmodel ter zake;
c. de beoordeling en verwerking van ontwikkelingen in de aanbestedingsresultaten.
2.
De zorgautoriteit overlegt met mij over de inhoud van het plan alvorens dat vast te stellen en daaraan uitvoering te geven.
Artikel 16. monitoring
De zorgautoriteit monitort zorgvuldig de voortgang en de effecten van de maatregelen voortvloeiende uit deze aanwijzing en informeert mij daarover op nader overeen te komen wijze.
Artikel 17. inwerkingtreding en publicatie
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister