Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991;
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 28 maart 1995, kenmerk Ho/mvd/A/95/019, vastgesteld in de vergadering van 20 maart 1995);
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 10 april 1995, kenmerk VMP/O-951170)
Besluiten:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 1 (voor zover het de algemene ziekenhuizen betreft), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, de richtlijnen per 1 januari 1995 zodanig dat op de aanvaardbare kosten structureel een verlaging wordt gerealiseerd van f 22,5 mln. en incidenteel voor het jaar 1995 een verlaging wordt gerealiseerd van f 45 mln.
a. De in artikel 1 bedoelde structurele verlaging zal worden geconcretiseerd:-
door een verlaging met 1,24% van de richtlijnen voor neurochirurgie, neonatologie, brandwonden, chronisch intermitterende beademing, aids, hartchirurgie, PTCA, IVF, beenmergtransplantatie, dialyse en radiotherapie;-
door voor het resterende bedrag een verlaging te realiseren van de bedragen, die in de richtlijn ’Functiegerichte budgettering’ zijn vastgesteld voor de parameters gewogen opnamen, verpleegdag, gewogen 1e polikliniekbezoek, dagverpleging, de poliklinische bevallingen (M9) en de poliklinische infuusverstrekkingen cytostatica (M14). Daartoe zullen de maximumbedragen worden verlaagd. Deze verlaging zal niet verder doorwerken dan tot ziekenhuizen met 40 of minder gewogen specialisteneenheden.
b. De in artikel 1 bedoelde incidentele verlaging zal worden geconcretiseerd:-
door een verlaging met 2,48% van de richtlijnen voor neurochirurgie, neonatologie, brandwonden, chronisch intermitterende beademing, aids, hartchirurgie, PTCA, IVF, beenmergtransplantatie, dialyse en radiotherapie;-
door voor het resterende bedrag een verlaging te realiseren van de bedragen, die in de richtlijn ’Functiegerichte budgettering’ zijn vastgesteld voor de parameters gewogen opnamen, verpleegdag, gewogen 1e polikliniekbezoek, dagverpleging, de poliklinische bevallingen (M9) en de poliklinische infuusverstrekkingen cytostatica (M14). Daartoe zullen de maximumbedragen worden verlaagd. Deze verlaging zal niet verder doorwerken dan tot ziekenhuizen met 40 of minder gewogen specialisteneenheden.
Artikel 3
In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php