Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ‘de Deurnese Peelgebieden' als wetland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ‘de Deurnese Peelgebieden’ als wetland
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad:
Gezien de uitgebrachte adviezen:
Besluit:
1.
Voor opneming in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), wordt aangemeld het op de als bijlage bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘de Deurnese Peelgebieden’.
2.
De aanmelding, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bij dit besluit behorende toelichtende nota.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 24 december 1992
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Staatssecretaris
Voor deze:
De secretaris-generaal,
loco-Secretaris-Generaal