Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing categorieën personen bevoegd tot geven verkeersinformatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 november 2005.
Aanwijzing categorieën personen bevoegd tot geven verkeersinformatie
De Minister van Verkeer en Waterstaat.
De volgende categorieën van personen worden krachtens artikel 2, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234). met ingang van 15 oktober 1992 aangewezen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen voor de wateren in het beheer van het Rijk, met uitzondering van de wateren benedenstrooms kilometerraai 991,7 van de Nieuwe Maas, alsmede de wateren benedenstrooms kilometerraai 998 van de Oude Maas:
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);
Besluit:
A. Tot het geven van verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit:
a. de centrale verkeersdienstleider:
b. de verkeersleider en
c. de (hoofd/assistent)verkeersleider.
B. Tot het geven van verkeersinformatie als bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit:
a. de verkeersdienstmedewerker C en D en
b. de kanaalmeester/gezagvoerder.
C. Tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 5 van genoemd besluit:
indien de verkeersinformatie dan wel de verkeersaanwijzing binnen de vastgestelde taaktoedeling wordt gegeven.
a. de (adjunct/rayon)hoofden scheepvaartdienst:
b. de (assistent)rivier-, kanaal-, en meermeester;
c. de (adjunct)havenmeester;
d. de (assistent)gezagvoerder;
e. de (adjunct)hoofden dienstkring:
f. de (hoofd)sluismeester,
g. de (hulp/waarnemend)kantonnier:
h. de sluiswachter:
i. de brugwachter:
j. de (nautisch)opzichter en
k. de (hoofd/medewerker) nautische zaken.
De
Minister